Samtycke till behandling av personuppgifter

I vår strävan att kontinuerligt förbättra vår service vill vi ge dig nya möjligheter att få del av vår kunskap och information i elektronisk form. Därför ber vi om din tillåtelse att kommunicera med dig och att därför få lagra dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är Novo Nordisk. När du blir medlem sparas och behandlas dina personuppgifter och uppgifter om t.ex. genomgångna utbildningar.

Genom att acceptera villkoren godkänner du enligt personuppgiftslagen (PuL) att informationen och uppgifterna tillsvidare får lagras, sparas och bearbetas som beskrivits ovan.