Symposium/kurssida.jpg

Typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom

Risken för hjärt-kärlsjukdom är förhöjd vid diabetes. Den vanligaste kärlkomplikationen är hjärtinfarkt, men även stroke och nedsatt cirkulation i benen är vanligare hos personer med diabetes än andra.

Över 20 procent av dem som vårdas för hjärtinfarkt har en tidigare känd diabetes. Personer med typ 2-diabetes löper samma risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom som personer utan diabetes med redan utvecklad kranskärlssjukdom.

Det handlar om mer än bara sänkt blodsocker. Ny data visar att hjärtkärlkomplikationer och död kan förebyggas med rätt behandling.

Välkommen att diskutera nya behandlingsstrategier och riktlinjer för personer med typ 2-diabetes!