Bilder/Toppbilder/CTB-Female-nurse-or-doctor_970x320.jpg

Örebro 4 april 2018

Diabetesbehandling När? Var? Hur? Inkretiner och insuliner

En av de mest omtyckta utbildningarna om diabetes för primärvården! Kursinnehållet är alltid uppdaterat med de senaste riktlinjerna och nyheterna kring diabetesbehandling.

Kursens övergripande mål
Att ge kunskap om individualiserad diabetesbehandling hos personer med typ 2-diabetes, för att nå förbättrade behandlingsresultat och därmed minska patienternas risk för diabetiska komplikationer.

Kursinnehåll

 • Bakgrund och patofysiologi
 • Riktlinjer
 • Behandlingsarsenalen
 • Målvärden
 • Inkretiner När Var Hur?
 • Insulin När Var Hur?
 • Hur man skräddarsyr insulinbehandling i förhållande till patientens målvärde och aktuella blodsockervärden.

Dagen bygger på aktivitet från deltagaren med diskussioner och grupparbeten kring patientfall.

Målgrupp
Läkare och sjuksköterska inom primärvård.

Utbildningsform
Heldagsutbildning. Lokala uppföljningsmöten kan arrangeras efter önskemål och godkännande av huvudman.

Kommentarer från kursdeltagare
“Den mest givande kurs jag gått!”
“Patientfallen är mycket bra och resulterar i givande diskussioner!”
“Nu har jag fått verktyg med mig hem som verkligen går att använda!”

Kostnad
Kursen är kostnadsfri.
Novo Nordisk står för utbildningsmaterial, föreläsararvode samt lunch och fika. För detta uppdrag är föreläsarna kontrakterade av Novo Nordisk. Obs: begränsat antal platser.

Kursledning
DL, Stefan Jansson, Brickebackens VC, Örebro
ÖL, Erik Schvarcz, Medicinkliniken, Örebro

Anmälan
Anmälan görs senast 3 mars 2018.

Kontaktpersoner
Anette Lundin, Distriktsansvarig Diabetes
Tel: 0702-41 08 93
acsn@novonordisk.com

Charlott Liegnell, Säljassistent
Tel: 040-38 89 10
clie@novonordisk.com

Tid & plats

 • apr 4
  2018
  Ort Örebro Plats Elite Stora Hotellet
  Tid 4 apr 08:30-16:30
  Anmäl senast 2018-03-03

Adress

Drottninggatan 1, 701 45 Örebro

Hitta hit

Större karta

Kursinformation

Utbildningsansvarig

Kontakta Ylva Doyon

yvdo@novonordisk.com

Fler kurstillfällen