Utbildningar/Tematimmar/dejan-barbro970x320.jpg

Första tiden med diabetes

Tematimme 1

Fokus i detta tema ligger på grunderna inom behandling av typ 2-diabetes. Vi går bland annat igenom diagnostik, bestämning av målvärden och samtliga glukossänkande läkemedel. Ni kommer att få ta del av ett praktiskt målvärdesverktyg som kan användas tillsammans med patienterna.

Med utgångspunkt från patientfallen Dejan och Barbro, kommer vi överens om målvärde för HbA1c, behandling och uppföljning.

Tematimmen syftar till att ge kunskaper som kan praktiseras direkt i den kliniska vardagen.

  • Möt Dejan och Barbro
  • Om typ 2-diabetes
  • Målvärden för HbA1c
  • Glukossänkande läkemedel
  • Efter metformin

Målgrupp

Läkare och sjuksköterskor inom primärvård.

Tidsåtgång

2 timmar på er vårdcentral.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Novo Nordisk står för enklare förtäring. För detta uppdrag är föreläsaren kontrakterad av Novo Nordisk.

Anmäl er till Första tiden med diabetes

Utbildningsansvarig

Kontakta Ylva Doyon

yvdo@novonordisk.com