Utbildningar/Tematimmar/Chris-Ali-Bengt970x320.jpg

Med mycket att ta hänsyn till

Tematimme 3

I detta tema speglas mer komplicerade situationer (den åldrande patienten, försämrad njurfunktion, hjärtproblem och övervikt) vid typ 2-diabetes. Vi diskuterar hur man lämpligast bestämmer målvärden och behandling i samråd med patienten när bilden blivit mer komplex och vad som är viktigt att ta hänsyn till.

Med utgångspunkt från patientfallen Christina, Bent och Ali kommer vi överens om målvärde för HbA1c, behandling och uppföljning.

Tematimmen syftar till att ge kunskaper som kan praktiseras direkt i den kliniska vardagen.

  • Möt Christina, Bengt och Ali
  • Dags för måltidsinsulin
  • Komplikationer
  • Läkemedelskombinationer
  • Komplexa situationer
  • De äldre patienterna

Målgrupp

Läkare och sjuksköterskor inom primärvård.

Tidsåtgång

2 timmar på er vårdcentral.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Novo Nordisk står för enklare förtäring. För detta uppdrag är föreläsaren kontrakterad av Novo Nordisk.

Anmäl er till Med mycket att ta hänsyn till

Utbildningsansvarig

Kontakta Ylva Doyon

yvdo@novonordisk.com