Utbildningar/Tematimmar/miriam-peter970x320.jpg

När utmaningarna blir fler

Tematimme 2

Efter en repetition av grundläggande kunskap om typ 2-diabetes, bla målvärde för HbA1c och samtliga glukossänkande läkemedel, fokuserar vi på insulinbehandling, både initiering och pågående behandling.

Med utgångspunkt från patientfallen Miriam och Peter kommer vi överens om målvärde för HbA1c, behandling och uppföljning. Vi diskuterar bland annat stickteknik, svängande blodsocker och hinder för blodsockerkontroll.

Tematimmen syftar till att ge kunskaper som kan praktiseras direkt i den kliniska vardagen.

  • Möt Miriam och Peter
  • Initiering och optimering av basinsulin
  • Checklista vid insulininsättning
  • Efter basinsulin
  • Motivation, egenvård och följsamhet

Målgrupp

Läkare och sjuksköterskor inom primärvård.

Tidsåtgång

2 timmar på er vårdcentral.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Novo Nordisk står för enklare förtäring. För detta uppdrag är föreläsaren kontrakterad av Novo Nordisk.

Anmäl er till När utmaningarna blir fler

Utbildningsansvarig

Kontakta Ylva Doyon

yvdo@novonordisk.com